इटएन पार्क बन्यो, स्थानीय र यात्रुको ‘चिसो पानी पिउने सेन्टर’ गाउँलेका लागि सिँचाईको पनि सुविधा दिदै

1 thought on “इटएन पार्क बन्यो, स्थानीय र यात्रुको ‘चिसो पानी पिउने सेन्टर’ गाउँलेका लागि सिँचाईको पनि सुविधा दिदै

  1. राम्रो काम गरेको रहेछ ।।।धन्यवाद पानी को सेवा प्रदान गर्नुभयको मा।।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *